Некнижни носители - февруари 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб CD 279 

Георгиев, Георги Чанков

   Геополитически и геоикономически съперничества в Средна Азия и Каспийския регион / Георги Чанков Георгиев, Георги Чанков ; Рец. Христина Николова, Мария Воденичарова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021

   

   ISBN 978-619-232-563-3 


 327  + 339.9
Ключови думи: 1. геополитика 2. геоикономика 3. търговия 4. инвестиции 5. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000748, Цб 250000000749, Цб 250000000750
 пълен текст 

Сист. No: 273

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 2 -

Цб CD 281 

Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България  = The innovative unconventional monetary policy of the leading central banks and its effects on developed and developing countries, with an accent on Bulgaria : Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г. /  Организац. комитет Силвия Трифонова и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021

   НИП по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г.

   ISBN 978-619-232-569-5 


1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. неконвенционална парична политика 3. активи 4. покупка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000754, Цб 250000000755, Цб 250000000756
  

Сист. No: 275

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 3 -

Цб CD 280 

Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките  = Innovation and best practices in logistics and supply chain management : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021 /  Организац. комитет Мирослава Раковска и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС

   Конф. е посветена на 30-годишнина от създаването на спец. "Бизнес логистика"

   ISBN 978-619-232-549-7 


1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7  + 061.3
Ключови думи: 1. логистика 2. вериги на доставките 3. логистичен сектор 4. логистични услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Дп 250000000751, Цб 250000000752, Цб 250000000753
 пълен текст 

Сист. No: 274

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 4 -

Цб CD 279 

Георгиев, Георги Чанков

   Геополитически и геоикономически съперничества в Средна Азия и Каспийския регион / Георги Чанков Георгиев, Георги Чанков ; Рец. Христина Николова, Мария Воденичарова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021

   

   ISBN 978-619-232-563-3 


 327  + 339.9
Ключови думи: 1. геополитика 2. геоикономика 3. търговия 4. инвестиции 5. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000748, Цб 250000000749, Цб 250000000750
 пълен текст 

Сист. No: 273


 Индекс по АВТОРИ

Воденичарова, Мария 1 4 
Георгиев, Георги Чанков 1 4 
Николова, Христина 1 4 
Раковска, Мирослава 3 
Трифонова, Силвия 2 
Чанков, Георги 1 4 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Геополитически и геоикономически съперничества в Средна Азия и Каспийския регион 1 4 
Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България 2 
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банки - УНСС - конференция 2 
Логистика - УНСС - конференция 3 
Парична политика - централни банки 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

активи 2 
вериги на доставките 3 
геоикономика 1 4 
геополитика 1 4 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 2 
енергетика 1 4 
инвестиции 1 4 
логистика 3 
логистичен сектор 3 
логистични услуги 3 
неконвенционална парична политика 2 
покупка 2 
търговия 1 4 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азербайджан 1 4 
Европейски съюз 1 4 
Казахстан 1 4 
Каспийски регион 1 4 
Киргизия (Киргизстан) 1 4 
САЩ 1 4 
Средна Азия 1 4 
Таджикистан 1 4 
Туркменистан 1 4 
Турция 1 4 
Узбекистан 1 4