Некнижни носители - април 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб CD 286 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейска цивилизация и култура : Пътеводител в Античността / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Мария Бакалова, Пламен Ралчев . - София : Издателски комплекс - УНСС, [2022] ; 191 с. : с цв. фотогр.

   С разрешение на автора, заглавието може да се ползва пълнотекстово от читателите през Електронен каталог и Дигитална библиотека (достъпни през сайта на Унив. библиотека УНСС)

   ISBN 978-619-232-608-1 


1. Европа – история 
 008"652"(4)
Ключови думи: 1. изкуство 2. култура 3. европейско изкуство 4. Античност 5. древногръцко изкуство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 250000000759
 пълен текст 

Сист. No: 280

Философия

Религия

Обществени науки

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 2 -

Цб CD 286 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейска цивилизация и култура : Пътеводител в Античността / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Мария Бакалова, Пламен Ралчев . - София : Издателски комплекс - УНСС, [2022] ; 191 с. : с цв. фотогр.

   С разрешение на автора, заглавието може да се ползва пълнотекстово от читателите през Електронен каталог и Дигитална библиотека (достъпни през сайта на Унив. библиотека УНСС)

   ISBN 978-619-232-608-1 


1. Европа – история 
 008"652"(4)
Ключови думи: 1. изкуство 2. култура 3. европейско изкуство 4. Античност 5. древногръцко изкуство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 250000000759
 пълен текст 

Сист. No: 280


 Индекс по АВТОРИ

Бакалова, Мария 1 2 
Георгиев, Георги Чанков 1 2 
Ралчев, Пламен 1 2 
Чанков, Георги 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Европейска цивилизация и култура 1 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Европа – история 1 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Античност 1 2 
древногръцко изкуство 1 2 
европейско изкуство 1 2 
изкуство 1 2 
култура 1 2 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ